Interní zásady
Naše agentura respektuje interní zásady, které jsou určeny primárně k ochraně klientů před konkurencí. Naše zásady jsou sestaveny tak, aby klient při spolupráci s naší agenturou neměl absolutně žádnou obavu z konkurence a možného dopadu sdílení dat s naší agenturou.

Naše agentura respektuje interní zásady, které jsou určeny primárně k ochraně klientů před konkurencí. Naše zásady jsou sestaveny tak, aby klient při spolupráci s naší agenturou neměl absolutně žádnou obavu z konkurence a možného dopadu sdílení dat s naší agenturou.

V praxi naše zásady fugují tak, že i přesto, že v současnosti spravujeme webové prezentace a kampaně na agregátorech řadě firem, které si vzájemně konkurují, není možné, aby se informace mezi klienty vzájemně jakkoli sdílely.

mlčenlivost

S našimi klienty uzavíráme smluvní mlčenlivost. Ta slouží v definici k ochraně obou stran, nicméně prakticky se jedná primárně o ochranu klienta, který má při spolupráci s naší agenturou absolutní jistotu, že se jeho informace nedostanou ke konkurenci.

reference

Spolupráce s námi je naprosto diskrétní. Nikdy nikde neuvádíme s jakými firmami aktuálně spolupracujeme, ani tyto informace nikomu nesdělujeme. Proběhlé spolupráce zmiňujeme pouze na osobních schůzkách a to jen v případech, kdy k využití reference máme výslovný souhlas našeho klienta.